3D paper collages for Tecknaren magazine / Föreningen Svenska Tecknare, 2009.